Pojąłem, że każdy świat ma swoją tajemnicę
i że dostęp do niej jest tylko na drodze poznania języka. Bez tego świat ów pozostanie dla nas nie przenikniony i niepojęty, choćbyśmy spędzili w jego wnętrzu całe lata. Co więcej-zauważyłem związek między nazwaniem
a istnieniem, bo stwierdzałem [...], że widziałem na mieście tylko to, co umiałem nazwać, że na przykład pamiętałem napotkaną akację, lecz już nie drzewo, które stało obok niej, ale którego nazwy nie znałem. Słowem, zrozumiałem, że im więcej będę znał słów, tym bogatszy, pełniejszy i bardziej różnorodny świat otworzy się przede mną.

Ryszard Kapuściński,

Podróże z Herodotem

Kraków 2004, s. 25-26

Koncepcja mojej pracy z pacjentem wynika z wieloletniej pracy z dziećmi szkolnymi oraz dorosłymi z afazją. Zajęcia logopedyczne/terapia logopedyczna/trening mowy mają charakter rehabilitacyjny, terapeutyczny i edukacyjny. Stale uczestniczę w szkoleniach, seminariach, konferencjach, aby służyć pomocą odpowiednią każdemu potrzebującemu. Starannie dobieram metody pracy z nadzieją na uzyskanie najwyższych wyników naszej wspólnej-mojej, pacjenta, jego rodziny- pracy. Zapraszam.Wizyty domowe
Zajęcia przy użyciu skype'a.

tel. 509 38 77 98, e-mail: info@logopedawroclaw.eu, skype: logopedawroclaw
projekt: vpapers.pl